Logo

Polski Ład – rewolucja w podatkach. Potencjalny wpływ zmian na branżę dealerską i flotową

Date

Tuesday, November 23, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Polski Ład – rewolucja w podatkach. Potencjalny wpływ zmian na branżę dealerską i flotową.

  • Zmiany w rozliczaniu umów leasingowych w zakresie zbycia przedmiotu leasingu po wykupie
  • Zmiany w zakresie kwoty wolnej PIT, progu podatkowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 
  • Minimalny podatek CIT dla podatników o niskiej dochodowości lub ponoszących straty podatkowe
  • Zmiany w przepisach VAT, w tym wprowadzenie grupy VAT, jako nowego podatnika
  • Obniżenie limitu płatności gotówkowych z 15.000 zł do 8.000 zł.
Presenter

Andrzej Dębiec

Partner, radca prawny/doradca podatkowy, Kancelaria Hogan Lovells. Andrzej Dębiec od roku 2000 współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną Hogan Lovells. Jest odpowiedzialny za działalność departamentu podatkowego i Grupy PPP, jak również za kontakty z klientami francuskimi. W latach 1993-1994, był doradcą w Departamencie Dewizowym Ministerstwa Finansów. Pracował także dla innych, międzynarodowych kancelarii prawnych. Andrzej Dębiec specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z łączeniem, przejmowaniem i nabywaniem przedsiębiorstw, planowaniem podatkowym oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. Od 2007 r. Andrzej Dębiec nadzoruje działalność Grupy PPP, w ramach, której odpowiedzialny jest przede wszystkim za aspekty podatkowe projektów infrastrukturalnych (optymalizacja podatkowa różnych modeli transakcji). W styczniu 2008 został ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych, współpracuje z Francusko – Polską Izbą Przemysłowo - Handlową.
Presenter

Zbigniew Marczyk

Counsel, radca prawny/doradca podatkowy, Kancelaria Hogan Lovells. Zbigniew Marczyk współpracę z Hogan Lovells podjął w grudniu 2007 r. Wcześniej pracował w dziale doradztwa podatkowego jednej z firm Wielkiej Czwórki. Zbigniew Marczyk posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podatkowej oraz prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Zbigniew Marczyk zajmuje się całościowym doradztwem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie globalnym podmiotom w efektywnym strukturyzowaniu rozliczeń i transakcji międzynarodowych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobył również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych z organami podatkowymi, świadcząc pomoc klientom zarówno na etapie kontroli podatkowych i skarbowych, jak i w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami. Zbigniew Marczyk zaangażowany był także w pomoc podatkową dotyczącą transakcji restrukturyzacyjnych związanych z fuzjami i przejęciami, jak również zbyciem przedsiębiorstw lub ich części.